Notis


Styret i Kongsberg Krim: Aud (skjult bak ordføreren), Astrid, Arve, Jan Erik, Petter, Mette og Knut Erik (ikke på bildet) takker alle som deltok eller bidro til årets festival.
TAKK FOR I ÅR!