Henning Howlid Wærp

Til å åpne årets Kongsberg Krim har vi vært så heldig å få med oss kongsbergmannen Henning Howlid Wærp. Professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitet i Tromsø, bokanmelder, lyriker, sakprosaforfatter, skjønnlitterær- og krimforfatter. Vi har altså med en mann med stor allsidighet å gjøre. La oss også legge til at han er ekspert på Maurits Hansen, som faktisk blir nevnt i flere av hans romaner. Så vi kunne vel ikke ønske oss noen bedre til å åpne årets festival.

Wærp er født på Kongsberg hvor han avla eksamen på Kongsberg gymnas i 1978. Han tok en doktorgrad ved Universitetet i Oslo på en avhandling om naturlyrikk hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli. Seinere har han forsket på Knut Hamsun og Cora Sandel.

Han deler scene med to thrillerforfattere på åpningskvelden. To forfattere som har lagt mye av handlingen i sine romaner til arktiske strøk. Så da passer det jo ypperlig at Henning Howlid Wærp ikke er ukjent med arktiske strøk . Noe han har dokumentert gjennom sin bok «Arktisk litteratur – fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde».

Wærp har også prøvd seg på krimsjangeren med romanen «Den kaldeste vinteren i Brooklyn Heights» (2019) Her møter vi hovedpersonen Heidi Ristvedt. Hun er misfornøyd med jobben som regissør i Kongsberg teaterlag, og når hun så får et tilbud om et regikurs i New York er hun ikke sen om å takke ja. I Brooklyn vikles hun inn i langt mer dramatiske situasjoner enn hun kunne tenkt seg på forhånd.

For å belyse Wærps allsidighet legger vi ved hans bibliografi. Vi har å gjøre med en svært produktiv forfatter og forsker. Og vi er svært glade for å ha ham med oss.

Bibliografi
I retning Redwood (Roman, Orkana forlag, 2020)
Den kaldeste vinteren i Brooklyn Heights (Roman, Orkana forlag, 2019)
Hele livet en vandrer i naturen. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap (Sakprosa, Orkana forlag, 2018)
Til iskanten (dager og netter) (Lyrikk, Orkana forlag, 2018)
Arktisk litteratur. Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde (Sakprosa, Orkana forlag, 2017)
En øyreise (Roman, Margbok, 2015)
Sofia. Halifax (Lyrikk, Margbok, 2012)
En avhandling kanskje, om noe vakkert. Gyldenlær (Lyrikk, Margbok, 2011)
E8 nord (Roman, Margbok, 2010)