Dette er Kongsberg Krim

Litteraturfestivalen Kongsberg Krim arrangeres hvert år i uke 43 siden 2004. Festivalen retter søkelyset mot kriminallitteraturen som genre. Bakgrunnen for valg av genre er fordi Norges og verdens første «detektivroman» så dagens lys her. Maurits Hansen skrev romanen «Mordet på maskinbygger Roolfsen» i 1839 og handlingen i boka er lagt til nettopp Kongsberg. Festivalens hovedfokus er temabaserte forfatterintervjuer, teaterforestillinger, film, konserter og skrivekurs for barn og ungdom.

Kongsberg Krim er en klar nisjefestival, men har et stort og bredt mangfold i arrangementene. For Kongsberg Krim har det gjennom alle år vært viktig å presentere kriminallitteratur som noe mer enn ren underholdning. Vi har forsøkt å sette et kritisk lys på sjangeren ved i stor grad å betone de litterære og samfunnskritiske aspekter. Med andre ord med fokus på hva en god krimroman bør inneholde uten å skjele til den kommersielle siden. Festivalen vektlegger å satse på barn og unge, og å fremme interesse for skriving og skriveglede. Dette vises spesielt gjennom skriveverkstedene som arrangeres i forkant av festivalen og novellekonkurransene for barn og ungdom. Festivalen er en av få litteraturfestivaler I regionen og som sådan viktig for å fremme interesse rundt litteratur og
krimgenren spesielt. Festivalen arrangeres i uke 43, vanligvis fra tirsdag til søndag og har totalt mellom 25-30 arrangementer.

Festivalen har siden oppstarten hatt fokus på leseren og møtet med forfatterne, men er også den viktigste møteplassen for forfatterne innen genren. Årlig gjester rundt 10-12 forfattere festivalen og for festivalen er det viktig å kunne få vist frem de nye stemmene. Dette vises kanskje spesielt gjennom prisen «Nytt blod» som deles ut til beste krimdebutant. Utover dybdeintervjuer med forfatterne setter vi også opp teaterforestillinger og kinoforestillinger som alle har krimgrenren som bakteppe. I samarbeid med Kongsberg Kommune og spesielt med skole, kulturskole og bibliotek legger vi til rette for arrangement og aktiviteter for barn og unge. Vil her spesielt trekke frem skriveverksted og novellekonkurransen for ungdom. Festivalen ser viktigheten av å fremme
skriveglede og leselyst blant barn og unge. Musikkelever fra kulturskole og fra de videregående skolene bidrar med musikalske innslag gjennom hele festivalen og får vist seg frem på en annen arena enn de vanligvis opptrer på. Festivalen samarbeider tett med lokale lag og foreninger, samt museene i byen. Som for eksempel Kongsberg Teaterlag, Kongsberg Filmklubb, Lågdalsmuseet, Norsk Bergverksmuseum og Statsarkivet. Festivalen har siden starten blitt støttet av Kongsberg Kommune, Fylkeskommune og Norsk Kulturråd.

Festivalen har ingen ansatte og er kun basert på frivillig arbeid. Vi har siden oppstarten i 2004 hatt et fast styre bestående av inntil 7 personer. Styret planlegger, booker og gjennomfører hele festivalen og hvor vi i selve festivaluken drar inn andre frivillige til billettsalg, vakthold med mer.

Kongsberg Krim skal være som kriminallitteraturen selv: Den skal underholde og gi innsikt.
Fortellingen, i form av litteratur, er det sentrale uttrykket, men vi har også med teater, musikk, film og foredrag. Kongsberg Krim skal i tillegg være et møtested for lesere og forfattere. Kongsberg Krim vektlegger å gjennomføre arrangementene på en profesjonell måte, som ivaretar både forfattere og lesere. Siden oppstarten har tilbakemeldingene fra forfatterne vært at de setter stor pris på å kunne ha en årlig festival for kriminallitteraturen og at vi vist et stort engasjement i å kunne få vist frem nye forfatterskap.

De mest målbare resultatene finner vi i antall noveller som leveres inn til hver festival. Vi får årlig inn rundt 100 til 150 noveller som vurderes grundig av en kompetent jury. Vinnernovellen leses også opp for et større publikum på en av bokkafeene.

Videre så opplever vi mer og mer at forfatterne søker seg til festivalen og de anser det som viktig for de å kunne være blant de få utvalgte som slipper igjennom hos programkomiteen. Vi har hatt et ganske stabilt publikumsbesøk, totalt rundt 1250-1500 besøkende fordelt utover de 25-30 arrangemente vi har hvert år.