Disse lager Kongsberg Krim

Arve Fretheim
Knut Erik Olsen
Astrid Fossestøl
Jan Erik Auen
Petter Kr. Bay
Mette Martinsen

og mange andre gode hjelpere….