Marte Edvardsen

Det er en glede å ønske Marte Edvardsen velkommen til Kongsberg Krim. Foranledningen er at hun har skrevet en bachelor-oppgave om «Mordet på maskinbygger Roolfsen» på NTNU våren 2020. Oppgaven var i forbindelse med et opplegg der studentene fikk frihet til å velge en forfatter med «fagets fokus» på paraplytermen skrekkromantikk. Slik ble hun introdusert for Maurits Hansen gjennom novellen «Jutulskoppen» og «Mordet på maskinbygger Roolfsen».
Her er et utdrag fra innledningen til oppgaven:

«I 1840 gav Maurits Christopher Hansen ut en kriminalanekdote fra Kongsberg kalt Mordet på maskinbygger Roolfsen. Romanen var et gjennombrudd på flere måter, og paradoksalt nok skulle den gjøre Norge ledende i krimlitteraturen på et tidspunkt landet ikke engang var selvstendig. Med denne detektivromanen skapte Maurits Hansen en ny retning innenfor verdenslitteraturen som vi i dag kaller krimlitteratursjangeren. Til tross for å være forut for sin tid, led Hansen samme skjebne som mange andre pionerer. Prisen man får for å skape noe publikum ikke er klar for enda, er til tross for sin tilrettelegging til senere forfattere, glemsel. Denne oppgaven vil derfor løfte Maurits Hansen opp i lyset for å anerkjenne romanen Mordet på maskinbygger Roolfsen som det studieobjektet det fortjener å være. Det som virkelig skiller seg ut ved denne detektivromanen er den moderne karakteren Johannes Barth. «Den rettskafne, klartenkte og åpensinnede Johannes Barth oppklarer på slutten av 1700-tallet et drapsmysterium i Kongsberg med metoder som peker fremover mot den moderne detektivsjangeren».

Marte er utdannet lektor og underviser ved Lukas videregående skole i Trondheim. Der hun underviser i norsk og religion. I tillegg studerer hun idrettsvitenskap. For øvrig har hun fortsatt sin interesse for Maurits Hansen gjennom sin masteroppgave om novellesjangeren.
Marte Edvardsen er derfor en selvskreven deltaker på årets krimfestival.