Torgrim Sørnes

Torgrim Sørnes er utdannet cand. med. fra Universitet i Bergen i 1980 og som spesialist i gynekologi fra 1990. Han er egentlig fra Jeløya, men bor nå på Lørenskog. I alt har han skrevet fem bøker om henrettelser fra 1759-1876. I tillegg har han skrevet to biografier.

Fra 2021 har han gitt ut «Henrettelsespodden» ukentlig sammen med Kyrre Holm Johannesen. Her tar forfatterne oss med til den mørkeste delen av Norges historie. Her får vi høre fortellinger om menneskene som ble dømt til døden og henrettet for sine forbrytelser. Hvem var de henrettede? Hva hadde de gjort? Hvordan ble de drept? Var bøddelen full? Hver uke lanseres en ny episode, om menneskene som ble sendt i galgen, druknet, brent, radbrekket eller la hodet på hoggestabben.

Det kan kanskje virke selvmotsigende at en fødselslege skulle skrive bøker om henrettelser og død. Men egentlig er det disse to kontrastene det handler om – liv og død.. Sørnes sier selv at han som ung hadde tre ambisjoner: ta imot liv, studere historie og bli forfatter. Noe han til fulle har fått realisert.

Arbeidet med disse historiene er selvsagt svært møysommelig. Slik beskriver han det selv: En gang i måneden tar jeg en tur til Riksarkivet og fotograferer dokumenter jeg har bestilt. Deretter kan jeg begynne på den omstendelige prosessen. Ofte begynner rettsreferatene helt kort om bakgrunnen. 1700-tallets sorenskrivere var ikke så nysgjerrige på hvorfor en person var blitt et såkalt ugudelig menneske. Så finner jeg kanskje ut at forbryteren var eneste overlevende av sine søsken, oppvokst hos en stemor og sendt ut som gjeter for naboen fra han var fem år gammel. Det er spennende å rekonstruere andre menneskers liv. Det blir en form for titting, men når det er tre hundre år bakover i tid, er det lov å gjøre det.

Under arbeidet med dette stoffet er det som egentlig har forundret han mest er at mange av de verste slapp fri. Terskelen synes å ha vært lavere for å henrette husmenn og leilendinger enn bønder, som betalte skatt. Det som har rystet ham mest, er en god del saker hvor drapet ser ut til å ha skjedd som en kulminasjon av konemishandling. Men mannen er blitt benådet med den begrunnelse at barna ikke skulle bli både morløse og farløse. Andre stakk i hjel naboen etter sterk provokasjon, men måtte bøte med livet.

Siden vi får besøk av en lege, er det kanskje på sin plass å ta med en omtale av hans biografi «Dr. Gisleson og hans pasienter». «Dr. Gisleson var Buskeruds første fylkeslege – «amtsphysicus». Han var opprinnelig islending, studerte i København og bosatte seg i Drammen, hvor han raskt ble beryktet. Foraktet av befolkningen, avskydd av sine overordnede og fryktet av sine pasienter, hatet av sine kolleger og baksnakket av de få venner han måtte ha, tilbrakte han sitt liv i Norge i en tilværelse av fyll, hor, løgn og sjarlataneri, underslag og falske regninger, rettssaker og injuriesøksmål. Som en gammel, forfyllet mann giftet han seg med en tilbakestående 15-åring for å få klørne i hennes arv. Da han til slutt døde, trakk hele Buskerud fylke et lettelsens sukk».

Heldigvis er det en helt annen «physicus» vi skal møte på Energimølla lørdag 28. oktober. Interessant blir det også rent historisk og sosiologisk.